Die C-Junioren der SGM Honhardt / Gründelhardt-Oberspeltach

S p i e l k l a s s e: Kreisstaffel
T r a i n i n g s z e i t e n:
Freiluftsaison:
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr Sportgelände Gründelhardt
Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr Sportgelände Gründelhardt
Hallensaison:
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr Kalthalle Gründelhardt
Donnerstag 19:00 - 20:30 Uhr Kalthalle Gründelhardt